Yükleniyor...

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Okulumuzda verilen görsel sanatlar dersimizde ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan tüm öğrencilerimize; duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmelerinin yanında yeni bilgi ve beceri üretme alışkanlığı kazandırmak temel amacımızdır. Özellikle bireysel yeteneklerinin gelişmesine, farklı kültürleri tanıyıp sentez yapabilmelerine yardımcı olmaktayız.

Öğrencilerimize kendini ifade edecek görsel biçimleri bulmaları amacıyla gözlem yöntemini kullandırarak kendilerinin özgün sanatsal çalışmalar yapabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

Hayal gücünü çalıştırarak güven duygusunun gelişmesini ve içsel birikimlerinin sanatsal anlatıma dönüşmesini amaçlıyoruz.

Aynı zamanda birçok görsel anlatım tekniğini ve malzemeyi doğru kullanarak kendi estetik anlayışlarını oluşturabilmelerini ve üretken olmalarını hedeflemekteyiz.

Tüm yıl düzenlenen ulusal ve uluslararası resim yarışmalarına katılımlarını sağlayarak farklı platformlarda da kendilerine güvenmeleri adına destek oluyoruz. Sınıflarımızın kendi içlerinde ortak projeler yaparak takım çalışmasında ilerlemelerini sağlıyoruz. Tüm sene boyunca yaptıkları çalışmalarını sene sonu sergimizde sergileyerek sunmanın heyecanını birlikte yaşıyoruz.

SERAMİK SANATI

Seramik sanatında öncelikli amacımız öğrencilerimizin hayal ettiklerini yani soyut olan şeyleri somut hale getirmeleridir. Kil; hep aynı kalmayan, kurumadan şekillenmesi gereken, pişmeden kuruyunca kırılabilir bir malzeme olduğu için çocuklarımızı hem hızlı hem de sabırlı ve dikkatli bir çalışma yapmaya zorlamaktadır. Bu da onlara hem sanatsal bir çalışma yaptırırken hem bilişsel hem estetik hem de motor yetenekleri ile ilgili yeni kazanımlar edinmelerini sağlamaktadır. Seramikte öğrenciyi modelaj kalemi, doğal sünger, şekillendirmede kullanılan ahşap oyma aletleri gibi birçok araç-gereçle tanıştırıyor ve bunları nasıl kullanacaklarını öğreterek üretmelerini sağlıyoruz.

Çocuklarımız kendi çerçevelerini, kalemliklerini, tabaklarını ya da kaselerini yapmak için atölyeye girdiklerinde iç dünyalarını ve çevreleriyle ilgili gözlemlerini yansıtırken üretici olmanın mutluluğunu yaşamaktadırlar. Sınıflarımızın kendi içlerinde yaptıkları ortak seramik panolarıyla takım çalışmasını deneyimlemelerini sağlıyor ve sene boyunca yaptıkları çalışmalarını sene sonu sergimizde sunmanın heyecanını birlikte yaşıyoruz.

YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama dersimizde çocukların bireysel farklılıklarından doğan güçlü yönleri ortaya koymaları için fırsat tanımak öncelikli amacımız. Çocuklarımıza karşılaşabileceği durumları “canlandırarak ya da canlandırılanları izleyerek” bir tecrübe kazandırmakta ve ileride benzer durumlarla karşılaştıklarında daha sağlıklı tepkiler vermeleri amaçlanmaktadır.

Çocukların hayal güçlerini canlandırarak ve imgesel ifadeler kullanarak ürettikleri yaratıcı fikirlerinin saygın olduğunu fark etmelerini ve özgürce hareket etmelerini sağlıyoruz.

Yaratıcı drama eğitimi süreci boyunca öğrencilerin problem çözme, empati kurma, sözel/sözsüz ifade etme becerilerini geliştirecek çalışmalar yapmaktayız.

Uygulamalı dersler aracılığıyla öğrencilerimizde şu kazanımların gerçekleşmesini amaçlamaktayız:

 • İletişim becerilerini geliştirme
 • Hayal gücünü geliştirme
 • Kazanılmış kavramlara yeni anlamlar yükleme
 • Karmaşık olayları anlaşılır hale getirme
 • Bağımsız karar verme becerisini geliştirme
 • Katılımcı olma davranışını geliştirme
 • Kendini tanıma
 • Anlatım becerisi kazanma
 • Kendini ifade edebilme
 • Konuşma becerisi kazanma
 • Değişik yaşantılar tanıma
 • Dikkat dağınıklığını önleme
 • Yorumlama becerisi
 • Dili doğru ve güzel kullanma becerisi kazanma
 • Demokratik düşünme ve farklılıklara saygı duyma

Öğrencilerimizle tüm yıl boyunca önemli ve özel günlerde gösteriler ortaya koyarak sahnelemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda bütün yıl hazırlamış olduğumuz gösterilerimizi sene sonu gösterimizde sahneliyoruz.

MÜZİK

Okulumuzda akademik eğitim ve öğretim , sanat alanındaki etkinliklerle güçlendirilmektedir. Müzik eğitimiyle öğrencilerimizin öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir enstrüman çalma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamaktayız. Müzik eğitimi okul öncesi dönemden itibaren tüm eğitim kademelerimizde aktif biçimde yer almaktadır. Temel solfej ve teorik bilgiler, öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak verilmektedir.

Misyonumuz; öğrencilerimizin müzik aracılığıyla duygu ve düşüncelerini özgün ve özgür bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Çeşitli Orff çalgıları, gitar , keman ve diğer müzik aletlerinin yer aldığı müzik atölyemizde gerçekleştirilen ritim gurubu ve koro çalışmaları ile aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Aynı zamanda öğrencilerimizin solo performansları sergileyerek onların bu alanda deneyim kazanmalarına katkıda bulunmaktayız ve ritmik koregrafilerle bunu desteklemekteyiz.
Müzik dersindeki çalışmalarımız;

 • Dünya müziklerini incelemek,
 • Ülkemizdeki müzik kültürlerini ve müziğin önde gelen isimlerini tanımak,
 • Öz müziğimizi bilmek,
 • Müziğin nazari boyutunu işlemek,
 • Müzik yolu ile sevgi, paylaşma, güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek yönündedir.

SATRANÇ

Satranç stratejik düşünme becerisini , hafızayı , hayal gücünü geliştiren, davranışların sonucunu tahmin etmemizi sağlayan her yaş gurubunun oynayabileceği bir oyundur.

Satrancın akademik performans ile doğrudan ilişkisi olduğunun ortaya çıkması, eğitim sisteminde önemli bir yer almasını sağlamıştır. Satranç çocukların eğlenerek oynarken planlama, seçenekleri değerlendirme, imgeleme, odaklanma, analiz, öngörü ve kuramsal düşünme gibi becerilerinin gelişmesine de yardımcı olmaktadır.

Okulumuzda , anaokulunda başlayan satranç dersini üst guruplarda da devam ettirmekteyiz. Yetenek , istek ve ilgileri doğrultusunda öğrencilerimizi okul takımlarına yönlendiriyoruz..

Böylece takım müsabakalarında ekip çalışmasının, iş birliğinin ve birlik duygusunun gelişmesine de yardımcı olunmaktadır.

NEDEN SATRANÇ?

 • Satranç insanları bir araya getirme gücüne sahiptir.
 • Satranç kazanmayı ve kaybetmeyi öğretir.
 • Satranç çocuklara eylemlerinin sonuçlarını idrak etmelerinde yardımcı olur.
 • Satranç odaklanmaya yardımcı olur.
 • Satranç okullar için harika bir eğitim aracıdır.
 • Satranç yaratıcılığı geliştirir.
 • Satranç öz güveni artırır.
 • Satranç problem çözme yeteneklerini geliştirir.
 • Satranç beynin her iki tarafını da çalıştırır.
 • Satranç baskı altında sakin kalmayı öğrenmeye yardımcı olur.

KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTİMİ

Kodlama geleceğin dilidir. Yazı yazmak düşüncenizi organize etmeye ve fikirlerinizi ifade etmeye yardımcı olurken, kodlamada da aynı şey geçerlidir.

Teknolojiden faydalanan ve geleceğe yönelik nitelikli insan yetiştirmenin öneminin arttığı günümüzde, yeni nesil bireylerin gelişimi için disiplinler arası öğretimin önemi artmakta ve buna bağlı olarak farklı sistemler geliştirilmektedir.

Şu anda kullandığımız her türlü teknoloji ve hizmetin temelinde kodlama ve bilgisayar sistemleri bulunmaktadır. Erken çocukluk döneminde kodlama eğitimi ile aritmetik ve okuryazarlık gelişimleri desteklenmektedir.

Okul öncesi dönemdeki çocuklarda kodlama eğitimi; farkındalık olgusuna, mantıksal ilişki kurma becerilerinin artmasına, iletişim becerilerinin gelişmesine ve stratejik düşünme becerilerine katkı sağlamaktadır.

İlkokul döneminde ise kendi yaş ve seviyelerine uygun bir eğitim programı uygulayarak öğrencilerimizin kodlama ile tanışmaları sağlanmaktadır. Amacımız, çocuklarda bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmektir.

Gerek oyun gerekse farklı etkinlikler ile çocuklara kodlamanın aslında zor ve imkânsız bir şey olmadığını, aksine içeriğinin çok ilgi çekici ve eğlenceli olduğunu fark ettirmek istiyoruz.

Kodlama ile aynı öneme sahip robotik eğitimi almak, sahip olduğumuz teknolojileri daha ileriye taşımamızı sağlar. Robotiğin temelinde matematik, tasarım gibi önemli bilim dalları yer almakta ve kodlama gibi önemli bir bilişim dalıyla ortak bir düzlemde yer almaktadır.

Bugün, anaokuluna giden çocuklarımız dahi bu akıllı sistemlerle iç içe yaşamakta ve onları kullanmaktadır. İlkokul robotik eğitiminde yapay zeka, robot tasarımları, algılayıcılar gibi farklı uygulamalara yer vermekteyiz. Hedefimiz, çocuklarımızın geleceğin dünyasında yerlerini almalarını sağlamaktır.

DANS

Hareket, dans ve oyun odaklı kombinasyon çalışmaları; zihin ve beden entegrasyonunu sağlarken çocukların kişisel gelişimini destekler, yaratıcılıklarını ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Çocuklar, olabildiğince erken yaşta müzik, ritim ve dans ile tanışarak potansiyellerini keşfeder ve gelecekte özgüvenli bir birey olmanın temelini atarlar. İlgi ve yeteneklerini keşfederek, sanat ve dansı hayatlarının bir parçası haline getirir ve duygusal zekalarını erken yaşta geliştirmeye başlarlar.

Aynı zamanda dans, çocukların duruş bozukluklarını düzelterek onları daha güçlü, daha esnek ve daha zarif bir bedene kavuşturur. Hafıza ve konsantrasyon becerilerini artırırken, soyut düşünce ve hayal gücü becerilerini de geliştirir.

Öz disiplini kuvvetli, sosyal çevreye ve kendine saygılı, sağlıklı ve başarı odaklı nesiller yetiştirmenin en eğlenceli ve kalıcı yolu danstır.

İLETİŞİM

Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. No:10, 34738 Kadıköy/İstanbul

0 216 295 25 25

bilgi@erenkoykoleji.k12.tr

HAKKIMIZDA

AKADEMİK BİRİMLER

ATATÜRK KÖŞESİ