Yükleniyor...

Neden Biz?

NEDEN BİZ?

  • Çünkü biz geleceğe sorumlu, donanımlı ve mutlu bireyler yetiştirmek idealiyle yola çıktık.
  • Çünkü biz dinamik ve tecrübeli bir eğitim kadrosuna sahibiz.
  • Çünkü biz müfredatta belirtilenden daha fazla” Alan Dersi” eğitimi veriyoruz.
  • Çünkü biz ” Bireysel Eğitim Koçluğu” sistemi uyguluyoruz. ERENKÖY KOLEJİ’ndeki her öğrenci akademik, sosyal ve psikolojik destek alabildiği bir eğitim koçuna bağlıdır.
  • Çünkü biz öğrencilerimizin 8-12 kişilik sınıflarda eğitim-öğretim alabildiği butik bir okuluz.
  • Çünkü biz geleceğin modern dünyasına uyum sağlayan bireyler yetiştirmek amacıyla, alanlarında uzman Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde iki yabancı dil eğitimi veriyoruz.
  • Çünkü biz öğrencilerimizi bilişsel düzeyde güçlendirmek amacıyla ders saatlerinin dışında etüt ve özel ders çalışması yapıyoruz. Son sınıf öğrencilerimizi Liseye Geçiş Sınavına özel kurs programımızla titizlikle hazırlıyoruz.
  • Çünkü biz Atatürk ilkeleri ışında, çağdaş, sosyal yönü güçlü, kendi ayakları üzerinde güvenle duran, çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, mutlu olma yetisine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

ERENKÖY KOLEJİ kalabalık içerisinde kaybolan değil bulunduğu ortamda parlayan bireyler yetiştirme hedefi belirlemiştir. Bu hedefe uygun şekilde 8-12 kişilik modern sınıflarda butik okul olarak hizmet vermektedir. Bu sayede öğrencilerin daha aktif rol alabilecekleri ve gelişimlerinin daha kolay değerlendirileceği bir ortam sağlamaktadır.

Öğrenci odaklı ve “Mutlu Çocuk Öğrenir.” Mottosundan doğan yapıcı eğitim anlayışımızla üretken bireyler olma yolunda cesaretlendiriyor, sorun çözmede yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Okul öncesi ve ilkokul programında geliştirilen bilgi, beceri ve tutumlar üzerine inşa ettiğimiz ortaokul programında; öğrencilerimize hayata geçirdikleri projelerle üretken olmayı, sportif faaliyetlerle fiziksel yeteneklerini geliştirmeyi, sosyalleşerek paylaşmayı bir prensip haline getirmeyi aşılıyoruz.

Saygıya ve hoşgörüye değer veren, sorgulayan, analitik düşünen, farklılıklara saygı duyan, disiplinli ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek değişmez ilkelerimizdendir.

ERENKÖY KOLEJİ; Özgüveni gelişmiş, duyarlı, kendisini ifade edebilen, öğrendiklerini yaşamına aktarabilen, topluma bilgisiyle değer katan, disiplinli ve başarılı akademik eğitimin yanı sıra, yabancı dili akıcı kullanabilen, sosyal faaliyetler ile spor ve sanat alanlarında aktif, vizyon sahibi, eleştirel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan müfredatlara ek olarak müfredata uygun uluslararası eğitim programlarını uygulayan kurumumuz modern bir eğitim anlayışı benimsemektedir. ERENKÖY KOLEJİ geleceğin Türkiye’si ve dünyasında; milli değerlerimizi sahiplenmiş, insani değerleri taşıyan ve yaşatan, sosyal farkındalığı yüksek, olayları çok yönlü yorumlayabilen ve üretken insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Küreselleşen dünyada aktif rol alabilmenin en önemli şartı haline gelmiş olan yabancı dil ve iletişim yeteneğine büyük önem veren ERENKÖY KOLEJİ; en az 2 yabancı dil bilen, sanatsal ve kültürel etkinliklerin içinde olan, sporu sağlıklı yaşamın merkezine oturtmuş bireyler yetiştirmektedir.

EĞİTİM MODELİMİZ VE İŞLEYİŞ

Her öğrenci bizim için farklı ve özeldir. Bu sebeple tüm öğrencilerin kişisel, psikolojik, akademik düzeylerini takip eden bir dosya ( portfolyo) hazırlanır.

Akademik alanda sayısal, sözel ve Yabancı Dil becerileri; Psiko-sosyal alanda mizaç, yetenek, ilgi, zeka, öğrenme stilleri, sanatsal ve sportif alanlarda yetenek, ilgi, yatkınlık ve becerilerine göre öğrenciler izlenir ve yönlendirilir. Böylelikle hiçbir öğrenci geride kalmaz ve her öğrencinin daima ileri, daha iyiye gittiğinden emin olunur.

ERENKÖY KOLEJİ hızla gelişmekte olan dünyamıza uyumlu ve yenilikçi bir eğitim programı benimsemektedir.

Modern sınıflarda, son teknolojiye uygun ders ekipmanları ile çağın gerekliliklerine uygun eğitim vermekte olan okulumuz yoğun etkinlik programları ile bu eğitimi ders kitaplarından hayatın içine taşımaktadır.

Milli Eğitim Programlarının yanı sıra öğrencilerimizin akademik, sosyal ve fiziksel gelişimine uygun programları benimseyen kurumumuz ders ve etkinlik programını buna göre oluşturmaktadır. Düşündüğünü uygulayabilen, hayatın her alanında aktif rol alabilecek bireyler yetiştirme hedefine uygun eğitim vermektedir.

Butik okul olarak hizmet vermekte olan kurumumuz 8-12 kişilik sınıflarda eğitim vermektedir. Bu sayede öğrencinin kendisini daha kolay ifade edebileceği, daha aktif rol alabileceği, öğretmen değerlendirmelerinin daha sağlıklı şekilde ilerleyebileceği bir ortam hazırlanmaktadır.

Yabancı dil eğitiminin günümüz dünyasındaki öneminin farkında olan ERENKÖY KOLEJİ, anaokulundan son sınıfa kadar ‘‘Yoğun İngilizce Programı’’ uygulamaktadır. Okulumuz bu programın yanı sıra ortaokuldan itibaren ikinci yabancı dil eğitimi vermektedir.

Öğrenci merkezli bir eğitim ilkesiyle hareket eden okulumuz sürekli uygulanan etüt programları ile öğrencinin eksikliklerini geciktirmeden gideren, dersin eve taşınmasını önemli ölçüde engelleyen bir eğitim modeli benimsemiştir. Ayrıca Cumartesi günleri, başta ortaokul öğrencileri, ihtiyaç duyulması halinde diğer sınıflara yönelik özel grup dersleri verilmektedir. Bu sayede öğrenciler gerekli ders tekrarlarını öğretmenleri eşliğinde yapabilmektedir.

SINIFLARIMIZ

Okulumuzun ilkeleri doğrultusunda her öğrenci ile yakından ilgilenebilmek ve gelişimlerini takip edebilmek için sınıf mevcutlarımız 8-15 kişi olarak oluşturulmaktadır. Bu sayede özel ders kalitesinde bir eğitim imkânı sunulmaktadır.

ÖDEV UYGULAMASI

Aile ile geçirilen zamanın çocuk gelişimdekini öneminin farkında olan bir okul olarak, öğrencilerimizin okuldaki akademik ve sosyal eğitimleri dışında, kendi aileleriyle de kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak ve paylaşımlarını desteklemek için, ‘Yaşayan Okul’ sistemi ile eve ödev vermeme prensibini benimsiyoruz.

Bu sayede velilerimiz çocuklarıyla daha fazla zaman geçirerek ve paylaşımlarını arttırarak onlarla ilişkilerini kuvvetlendirirken, bizlerde hedeflediğimiz aile- okul-çocuk üçgeninin daha sağlıklı temellere dayanmasına olanak sağlamaktayız.

PEKİŞTİRME ÇALIŞMALARI

İşlenen konuların tekrarı için belirlenen günlerde hazırlanan tekrar çalışmalarının yanı sıra kişiye özel bireysel pekiştirmeler de yapılır. Bu çalışmalar öğretmenler tarafından teker teker kontrol edilerek öğrenciye geri bildirim sağlanır.

Haftalık 45 saat olan müfredat programımızın haricinde ortaokul kademesinde hafta sonları, her seviye ve her dersten özel ders ve etüt grupları şeklinde konu tekrarları yapılmaktadır.

7. sınıf itibariyle başlayan Liseye Geçiş Sınavına yönelik çalışmalarımızda ise kurs programları uygulanmaktadır.

OKUMA ÇALIŞMALARI

Her hafta Türkçe veya İngilizce olmak üzere öğrencilere kitaplar verilir. Bu kitapların dönüşümlü olarak okutulması sağlanır. Okuma alışkanlığını pekiştirmek amacıyla okulumuzun tüm sınıflarında her sabah ilk 10 dakika kitap okumaya ayrılır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Çocuklarımıza hayat boyu diğer kültürlerle iletişim kurabilme fırsatı sunmak amacıyla; İngilizce Programımız Common European Framework(CEFR) çerçevesinde hazırlanmıştır. CEFR dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda tanınmış bir standarttır.

Bu standarda göre öğrencilerimiz anaokulundan itibaren yoğun İngilizce Eğitimine başlar ve ilkokulu bitirdiğinde C1 seviyesinde, yani ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olurlar. İngilizce değerlendirme sınavları ile öğrencilerin okuma, anlama, dinleme ve konuşma becerileri ölçülüp değerlendirilir. İki oturumda gerçekleşen sınavlar “Writing” ve “Speaking” bölümlerinden oluşur 5. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil eğitimine başlayan öğrencilerimiz ERENKÖY KOLEJİ’nden en az 2 yabancı dili akıcı şekilde kullanabilen birer birey olarak mezun olmaktadırlar.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

ERENKÖY KOLEJİ olarak öğrencilerimizin almış oldukları akademik eğitimi ancak sosyal ve kültürel faaliyetlerle pekiştirirsek onları kariyer basamaklarının en üst seviyesine çıkaracağımızın farkındayız. Bunun için okulumuzda tüm öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak Müzik, Resim, Seramik Sanatları, Modern Dans, Halkoyunları ve Sportif Faaliyet dersleri alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir.

Kültür gezileri, atölye çalışmaları, tanıtımlar, sosyal sorumluluk projeleri, Bilim Şenlikleri gibi birçok etkinlik düzenleyerek öğrencilerimizi her yönden donanımlı hale getirmeyi hedeflemekteyiz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Tüm sınavlarımız sene başında zümre öğretmenlerimiz tarafından belirlenecek sınav takvimine göre aynı gün ve saatte uygulanır.

Dönem başında öğrencilerimize akademik değerlendirme amacıyla hazırbulunuşluk sınavı uygulanır ve öğrencilerimizin düzeyleri belirlenir.

Deneme sınavları sonuçlarına göre oluşturulan gruplar, belirli periyotlarda güncellenir. Eksik oldukları noktalar tespit edilerek kişiye özel eğitim programı hazırlanır.

Ayrıca istenen hedeflere uygun belirlenen sınıf içi portfolyo çalışmaları, performans etkinlikleriyle öğrenme süreçleri değerlendirilir. Gözlem formları ile program hedeflerinin gerçekleştirilme düzeyleri ölçülür.

Sınav sonuçları velilerimize SMS ve https://www.k12net.com/ uygulaması üzerinden analizleri ile birlikte gönderilir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Anne baba olarak bir evlat yetiştirmenin en zor tarafı sağlıklı, mutlu ve özgüvenli bir birey olma yolunda onun hayatı ile ilgili en doğru kararları almaya çalışmaktır. Ebeveynlik konusunda en donanımlı anne babalar bile bazı noktalarda çocuklarının gelişim süreçlerinde güvenebilecekleri uzman kişiler tarafından kendilerine rehberlik edilmesine ihtiyaç duyarlar.

Çocuklarının gelişimiyle ilgili pek çok konuda alacakları uzman destek; çocuklarının sosyal, duygusal ve akademik olarak sağlıklı gelişiminde önemlidir.

ERENKÖY KOLEJİ olarak tüm öğrencilerimize ulaşabileceğimiz gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmalarımız sayesinde her öğrencimizin gelişim süreçlerine tam destek verirken yaşanabilecek olası sorunlarla ilgili önleyici rolümüzü de yerine getiriyoruz.

Bireysel rehberlik, grup rehberliği, sınıf rehberliği dersleri şeklinde yapılan çalışmalarda, öğrenciyi tanıma, üst eğitim kurumlarını tanıtma, öğretmeyi kolaylaştırıcı etkin çalışma, hedef belirleme ve planlama stratejileri, zaman yönetimi, test çözme teknikleri, sınav ve ders anında dikkat toplama çalışmaları, motivasyon arttırma, akran baskısıyla baş etme, öfke kontrolü gibi alanlarda bilgilendirme ve uygulamalı rehberlik çalışmaları yapılır.

Uygulanan çeşitli test, anket ve envanterle öğrencilere uygun yönlendirmeler yapılır. Aynı zamanda öğrencilere, akademik gelişimlerini destekleyici ve sınav sistemine hazırlamaya yönelik çalışmalarında yapıldığı rehberlik uygulamalarında öğrencinin mutluluğu ve başarısı hedeflenir.

İLETİŞİM

Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. No:10, 34738 Kadıköy/İstanbul

0 216 295 25 25

bilgi@erenkoykoleji.k12.tr

HAKKIMIZDA

AKADEMİK BİRİMLER

ATATÜRK KÖŞESİ