Yükleniyor...

SOSYAL BİLGİLER / T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK BÖLÜMÜ

Erenköy Koleji sosyal bilgiler öğretiminin amacı; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında demokratik, laik, çağdaş, sorgulayan, hak ve sorumluluklarının bilincinde, çevresindeki olaylara karşı duyarlı, iş birliğine açık, ulusal kültürüne sahip çıkan ve küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek donanımda, erdemli, derste öğrendiği bilgileri günlük yaşamında kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle dersimizin içeriğinde yer alan “birey ve toplum ilişkisi”, “içinde yaşadığımız dünya ve tarihsel gelişimi”, “coğrafi bilgiler ve tarihi olaylar” başlıkları bu amaç doğrultusunda ele alınmaktadır.

Okulumuzda sosyal bilgiler dersleri öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğrenci merkezli, görsel ağırlıklı, modern yöntem ve tekniklerle yapılır. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrencilerimizin entelektüel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir program uygulanır; dersler akıllı tahtalar, zengin görsel sunumlar, haritalar ve interaktif metotlarla işlenir. Ders öğretmeni tarafından hazırlanan haftalık etkinliklerle öğrencinin, öğretim sürecinin bir parçası hâline dönüşmesi ve edindiği bilgilerin kalıcı hâle gelmesi sağlanır.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi’nden gelen veriler doğrultusunda, her sınıf seviyesinde, destekleme çalışmaları sürdürülür. Buna ilaveten 8. sınıflarda Liselere Geçiş Sınavı’na yönelik etüt çalışmaları yapılır.

Öğretim yılı içerisinde müfredatın daha iyi pekiştirilmesi amacıyla öğretmenlerimiz rehberliğinde, öğrencilerimizle çeşitli etkinlikler ve geziler planlanır.

İLETİŞİM

Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. No:10, 34738 Kadıköy/İstanbul

0 216 295 25 25

bilgi@erenkoykoleji.k12.tr

HAKKIMIZDA

AKADEMİK BİRİMLER

ATATÜRK KÖŞESİ