Yükleniyor...

Rehberlik

REHBERLİK

Özel Erenköy Koleji ailesi olarak butik okul olmanın avantajlarını psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde de veli ve öğrenciye her alanda destek olarak sizlere sunmaktayız. Öğretmen, ebeveyn ve öğrenciler ile yürütülen ortak çalışmalarla öğrencilerin sosyal ve akademik performanslarını etkileyebilecek her türlü gelişimsel, psikolojik ve bilişsel süreçlerin takibini yaparak, her öğrencinin yaş gelişimine uygun önleyici ve destekleyici programlar üretip, bu programları incelikle uygulamaktayız.

Özel Erenköy Koleji rehberlik bölümü pozitif psikolojiye dayalı olarak karakter güçlendirme temelinde hem önleyici hem gelişimsel çalışmalar yapmaktadır. Mutlu çocuklar yetiştirme prensibiyle; duygularını tanıyan ve ifade edebilen, güçlü yönlerini bilen ve bunları günlük hayatın akışında kullanabilen, azimli ve farkındalığı yüksek öğrenciler yetiştirmek yolu ile, akademik başarılarına ve iyi oluş hallerine katkı sağlanmaktadır.

GELİŞİMSEL REHBERLİK

Gelişimsel rehberliğin temeli rehber öğretmenin öğrencisini tanımasından geçer. Özel Erenköy Kolejinde Rehber öğretmen sorumluluk alanındaki tüm öğrencileri yakından tanıma fırsatını bulur, belirlenmiş aralıklarla görüşme yapar ve öğrenci gelişimi, öğrenci ihtiyaçları ile ilgili olarak  aileye düzenli bilgi akışı sağlanır.

Gelişimsel rehberlik öğrencilerin gereksinimlerini karşılamayı ve öğrencilerin karşı karşıya geldikleri endişeleri gidermeyi,  seçimlerini çözmeyi hedefler. Öğrenciler kişiler arası iletişim becerilerini ve ilişkilerini, okulda etkin olarak nasıl görev ve faaliyetlere katılacaklarını, hedefleri ve amaçlarını, çalışma becerilerini nasıl geliştireceklerini, sorumluluk gerektiren kararları nasıl vereceklerini ve problemleri nasıl çözeceklerini öğrenirler.

Rehberlik Bölümü faaliyetleri ile öğrencilere bilişsel, sosyal duygusal ve psikomotor becerilerin yanı sıra ulusal değerleri paylaşma, kendi potansiyelinin farkına varabilme, kültürün ortak değerlerini benimseme, okula, derslere yönelik olumlu tutum geliştirme gibi duyuşsal özellikler de kazandırmaya çalışılır.

Çalıştığımız konular:

 • Sınav Kaygısı
 • Akran Zorbalığı
 • Zaman Yönetimi
 • Problem Çözme Becerileri
 • Çatışma Çözme Becerileri
 • Sağlıklı İletişim Kurma Becerileri
 • Öz güven
 • Öfke Kontrolü
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Bireysel Veli Görüşmeleri
  Her hafta düzenli olarak ve gerekli durumlarda velilerimizin talepleri doğrultusunda bireysel görüşmeler yapılmaktadır.
 • Veli Seminerleri
  Velilerimize destek duydukları her konuda her konuda çeşitli seminerler ve eğitimler düzenlemekteyiz. ( Ergenlik, LGS, Anne-Baba Tutumları, Sınav Kaygısı, Aile İçi İletişim, Sağlık, İletişim vb. )
 • Rehberlik Bültenleri
  Her kademe için aylık rehberlik bültenleri yayınlanmaktadır. Bu bültenlerde; verimli ders çalışma, zaman yönetimi, teknoloji bağımlılığı, uyku problemleri, akran zorbalığı, kaliteli zaman geçirmek için aktiviteler, rehberlik çalışmalarımız, aile içi iletişim ve sağlık iletişim gibi çeşitli konular işlenmektedir.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1. Bireysel Tanıma Çalışmaları
Tüm kademelerdeki öğrencilerimizi yakından tanımak amacıyla sene başında ve dönem içerisindeki her yeni kayıt işleminde öğrencilerimize ve velilerimize belirli tanıma formları uygulanmaktadır.

Her kademeye ait içerisinde öğrencinin sosyal duygusal ve bilişsel gelişimini yaş gelişimine göre değerlendirmeye yarayan, öğrenciyi yakından tanımamıza ve gelişimsel anlamda desteklememiz  gereken bir alan olup olmadığına dair fikir sahibi olmamıza yarayan formlardır.

2. Psikolojik Testler

 • Metropolitan
  Anaokulu Hazırlık Sınıfı öğrencilerimize sene sonunda Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği uygulanmaktadır. Bu testin amacı öğrencinin 1. Sınıfa hazır bulunuşluğunu ölçmektir. Bu sayede öğrencinin desteklenmesi gereken yönleri ve okula hazır bulunuşluğu gözlemlenebilmektedir.
 • Öz Farkındalık Formu
  Öğrencilerin kendileri ile ilgili benlik algısı, öz güven, iyi oluş hâli, mutluluğa verdileri değer gibi konulardaki farkındalıklarını ölçmeyi hedefleyen ve rehberlere konu ile ilgili bilgi vermesini dolayısıyla daha öğrenciyi daha yakından tanıyarak daha işlevsel müdahale yöntemleri geliştirmeyi amaçlar.
 • Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi
  4-14 yaş grubu arasındaki çocuklara uygulanan genel bir zeka testidir. Bireylerde zihinsel gelişimi ölçmek için kullanılan bir testtir.
 • Porteus Labirentleri
  6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bir zeka testidir. Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılır.
 • Peabody Kelime Testi
  Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
  3-10 yaş arasında yer alan çocuklara uygulanır. Gesell bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer.
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Agte)
  0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir.
 • Cattel Zeka Testi
  Zeka-Performans testidir. Uygulanacak Yaş Grubu, 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir.
 • LGS Hazırbulunuşluk Anketi
  Rehber öğretmenimiz tarafından hazırlanmış olan test ile 7.-8. Sınıf öğrencilerine LGS Sınavı ile ilgili tutumlarını ölçmek amacıyla uygulanmaktadır.Yukarıda belirtilen psikolojik testlere ek olarak sıklıkla öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ölçekler, anketler ve diğer psikolojik testler uygulanmaktadır.Psikolojik Testlerin tümü okulumuz rehber öğretmeni tarafından uygulanmaktadır.

3.  Sınıf Gözlemleri
Rehberlik bölümünde öğrenci tanıma amaçlı gözlem yapmak esastır. Sınıf gözlemleri 4 etap esas alınarak yapılır:

4.  Grup Çalışmaları
Benzer yaşantılara sahip öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik olan grupla psikolojik danışmanlık çalışmaları da okulumuzda uygulanmaktadır. Bu kapsamda öğrenciler grup halinde birbirlerine destek olarak çatışma ve problem çözme becerilerini geliştirmektedirler.

5.  Rehberlik Saatleri
Bütün kademelerde haftada 1 saat rehber öğretmen ve rehber öğretmen eşliğinde sınıf rehber öğretmeni tarafından rehberlik çalışmaları uygulanmaktadır.

6.  Bireysel Destek/Görüşmeleri
Rehber öğretmen sene başında bütün öğrenciler ile tanıma görüşmeleri yapar. İlerleyen zaman içerisinde de ihtiyaca yönelik bireysel ve grup görüşmeleri ile öğrencileri destekler. Gerekli durumlarda öğrencilerle bireysel psikolojik danışmanlık süreçlerini yürütür.

İLETİŞİM

Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. No:10, 34738 Kadıköy/İstanbul

0 216 295 25 25

bilgi@erenkoykoleji.k12.tr

HAKKIMIZDA

AKADEMİK BİRİMLER

ATATÜRK KÖŞESİ