Yükleniyor...

TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Türkçe eğitimi okul hayatının her sürecini etkileyen temel bir eğitimdir. Türkçe bölümü bu bilinçle çocuklarımızın ana dili eğitimine tüm düzeylerde önem vermekte ve tüm öğretmenlerle iş birliği yapmaktadır.

Geleceğe yetiştirdiğimiz bireylerin yerele ve evrensele bakmayı bilen, farklılıkları hoş görüyle karşılayan, doğru ve güzel olana ulaşma yollarını bulabilen, okumayı hayatının bir parçası haline getirmiş, dil bilincine ve zevkine sahip, duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak doğru ve etkili biçimde ifade edebilen bireyler olmasını amaçlamaktayız.

Türkçe öğretiminin etkili olabilmesi için derslerde tek bir yöntem ya da teknik değil birden çok yöntem kullanmaya önem veriyoruz. Özellikle Türkçe programında yer alan hedeflerin gerçekleşmesi ve programda öngörülen bilgi, beceri ve tutumların öğrencilere etkili bir biçimde kazandırılabilmesi için Türkçe öğretmenlerinin yöntem zenginliğine sahip olması gerektiğinin farkındayız. Türkçe dersi, çocukta dil becerilerini geliştirme, ana dil bilincini kazandırma ve diğer derslerle olan yakın ilişkileri nedeniyle çok yönlü bir derstir. Bu özelliğinden dolayı sınıf içi uygulamalarda çok değişik yöntem ve tekniğe başvurulması hem doğal hem de zorunludur. Bu nedenle derslerde “anlatma, tartışma, gösterip yaptırma, soru-cevap, gösteri, drama, benzetme, ikili ve grup çalışmaları” yöntem ve tekniklerinden faydalanmaktayız.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla öğrencilerimizle okulda herkesin katıldığı kitap okuma saatleri düzenliyoruz. Ortak okuduğumuz kitapları birlikte sorguluyor, bir metni zenginleştiren ögelerin neler olduğunu irdeliyor, yorumluyor ve inceliyoruz. Bu okumaların dışında farklı yazar ve şairlerden öykü, roman ve şiirler okuyarak geniş bir yelpazeyi tanımaya ve edebiyatın zenginliğini keşfetmeye çalışıyoruz.

Belli aralıklarla “Kitap Kurdu” seçerek onların kitap okuma alışkanlığı edimelerini desteklemeye çalışıyoruz.

Sanatsal ve düşünsel olarak kendilerini ifade ettikleri denemeler yazdırıyor, bu yazıları kendi oluşturdukları panolarda sergilemelerini sağlıyoruz.

Düzyazı, şiir ve şarkı yarışmaları düzenliyoruz.

Şiir dinletileri düzenliyoruz. Küçük yaşta şiirle karşılaşmalarının estetik ve düşünsel becerilerini geliştireceği inancıyla edebiyatımızın yetiştirdiği özellikle klasik sayılan şairlerle tanışmalarını sağlıyoruz. Bu dinletilerde her çocuğun topluluk karşısında şiir okuma deneyimi yaşamasına özen gösteriyoruz.

Günümüz sanatçılarıyla karşılaşmaları ve konuşabilmeleri amacıyla farklı sanatçılarla söyleşiler ve etkinlikler düzenliyoruz. Bugün yaşamayan sanatçılarımızın müze haline getirilen evlerini ziyaret ediyor ve onlarla aynı havayı solumaya ve kendi kültürümüze daha yakından temas etmeye çalışıyoruz.

Münazaralar düzenleyerek farklı düşüncelere saygı gösterme, dinleme, kendi düşüncelerini ifade edebilme ve tartışabilme becerileri kazanmalarını amaçlıyoruz.

Okulda birlikte farklı sanat dallarını izliyor, tiyatro ve sinemaya gidiyor, farklı sanat eserleri, oyunlar ve filmlerin bizde uyandırdığı duyguları ve bize düşündürdüklerini konuşuyoruz.

İLETİŞİM

Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. No:10, 34738 Kadıköy/İstanbul

0 216 295 25 25

bilgi@erenkoykoleji.k12.tr

HAKKIMIZDA

AKADEMİK BİRİMLER

ATATÜRK KÖŞESİ