Yükleniyor...

OKUL REVİRİMİZ

Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul çalışanlarımızın sağlığı bizim için önemlidir. Karşılaşabilecek herhangi bir sağlık sorununa anında müdahale edebilmek ve gerek duyulabilecek ilk yardım prosedürlerini uygulayabilmek amacıyla okulumuzun revirinde tam zamanlı, alanında uzman okul hemşiremiz bulunmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerimize belli aralıklarla uzmanlarımız tarafından ya da okul hemşiremiz tarafından Sağlık seminerleri verilerek, ‘Sağlıklı Yaşamın Önemi’ hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz belirli aralıklarla ağız ve diş sağlığı ile ilgili uzman doktorlarımız tarafından sağlık kontrolünden geçmektedir. Belirli yaşlarda yapılması gereken aşılarda yine uzman hekimler tarafından öncesinden velilerimize bilgi verilmek kaydıyla okulumuzda uygulanmaktadır.

ÖĞRENCİ SAĞLIK FORMU

Kayıt esnasında velilerden, çocukların kişisel ve sağlık bilgilerini içeren “Öğrenci Sağlık Bilgisi Formu” nun doldurulması istenir. Bu formların eksiksiz, doğru bir şekilde doldurulması, bir bilgi değişikliği olduğunda konu hakkında revir hemşiresinin bilgilendirilmesi öğrencinin sağlığı açısından çok önemlidir.

Velilerimizin yıl içerisinde iletilen sağlık bilgilendirme mesajlarını takip etmesi öğrencilerimizin sağlık konularında işbirliği ile izlenmesini sağlar. Okul saatleri içinde meydana gelebilecek sağlık ile ilgili sorunlarda sağlık birimimiz veliye ulaşarak bilgi verir.

ÖZELLİKLİ SAĞLIK DURUMLARI

Okul yönetimi ve sağlık birimimiz özel bir sağlık problemi olan veya özel bir nedenle ilaç kullanan öğrencilerimiz hakkında detaylıca bilgilendirilmeli, varsa sürekli takip eden doktordan raporu ve aşılanma belgesi revire teslim edilmelidir.

“Öğrenci Sağlık Formu” ve öğrencinin kendi doktorundan gelen raporlar her öğrenciye ait kendi sağlık dosyasında mahremiyeti korunarak saklanır. Okul hemşiremiz gerekli gördüğü takdirde ve velilerimizin izni dâhilinde öğrenciyi takip eden diğer doktorlar ile hastalığı ve tedavisi hakkında görüşebilir.

Öğrencinin alerji nedeni ile kaçınması gereken bir ilaç, yiyecek vb. bulunması durumunda, gerekli önlemleri ve uygun koşulları sağlayabilmek için durumu açıklayıcı bir doktor raporu istenmektedir.

TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Toplumdan edinilmiş (üst solunum yolu enfeksiyonu, döküntülü hastalıklar, ishal ve ateş ile seyreden hastalıklar vb.) hastalık hali yaşayan öğrencinin okula devam etmemesi esastır. Bulaşması ve yayılması kolay bu hastalık belirtilerini gösteren öğrencilerin bir an önce okul ortamından ayrılarak evlerine gitmelerinin sağlanması; hem öğrencinin iyileşmesinin hızlanması hem de okul içindeki bulaşmanın en aza indirilmesi amacı ile okulumuzun uyguladığı yöntemdir.

Burun akıntısı, ateş, öksürük, ishal, parazit enfeksiyonları gibi kolay bulaşabilen hastalık belirtileri gösteren öğrencilerin evlerinde dinlenmesi iyileşmelerini kolaylaştıracaktır. Gün içerisinde bu tip belirtileri gösteren öğrencilerin velileri okul reviri tarafından aranır ve öğrencinin okuldan alınarak istirahat ettirilmesi istenebilir.

Velilerimizden ricamız, diğer velilerimizi de zamanında bilgilendirebilmek amacı ile bulaşıcı hastalığı tespit edilen öğrencinin “Doktor Raporu” nu bir an önce okul revirimize ulaştırmalarıdır.

DİYET DÜZENLEMESİ

Okul yönetimiyle paylaşılması durumunda, öğrencinin uygulaması gereken özel diyet programları dikkate alınarak gerekli önlemler alınmakta ve günlük kontroller yapılmaktadır.

Bu programdaki amacımız; Okul çağındaki diyabetli çocukların bakımlarını güçlendirmek ve yaşadıkları sorunları çözmek, okul çağı çocuklarında sağlıklı beslenme tutumu ve obezite konusunda farkındalık oluşturmaktır.

İLAÇ UYGULAMALARI

Öğrencilerin okula getirmek zorunda kaldıkları ilaçları yanlarında bulundurmaları sakıncalıdır. Getirdikleri ilaçları ‘Öğrenci İlaç Takip Formu’ ile birlikte revire teslim etmeleri gerekmektedir. Bu formda belirtilen saatler ve dozu dikkate alınarak revirde hemşiremiz kontrolünde öğrenciye verilir.

BEDEN KİTLE İNDEKSİ TAKİBİ

Günümüzde çocukluk çağında obezite sıklığı giderek artan bir sorun haline geldiğinden; hem farkındalık yaratmak hem de öğrencilerimizin beden kitle indekslerini persantil eğrileri ile takip edilebilmek amacı ile belli aralıklarla boy ve kilo ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümlerin sonuçları konusunda velilerimiz bilgilendirilir ve öğrencilerimizin bireysel dosyalarında kayıt altına alınır.

MAHREMİYET VE BİREYSELLİĞE SAYGI

Öğrencilerin sağlığı ile ilgili durumlarda sağlık ekibi iletişimini sadece velinin “Öğrenci Sağlık Formu”nda belirttiği (varsa sağlık ekibine veli tarafından yönlendirilen diğer doktor, yakın akraba vb.) kişiler ile paylaşır.

Sağlık ile ilgili tüm süreçlerde mahremiyet başta olmak üzere, öğrencinin bir birey ve hasta olarak hakları gözetilir.

İLETİŞİM

Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. No:10, 34738 Kadıköy/İstanbul

0 216 295 25 25

bilgi@erenkoykoleji.k12.tr

HAKKIMIZDA

AKADEMİK BİRİMLER

ATATÜRK KÖŞESİ