Yükleniyor...

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi (4-8. Sınıflar ) öğretim programının amacı, dinin hayatı anlamlandırmadaki rolünü fark eden; milli, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen; farklılıklarla bir arada yaşama becerisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programının geliştirilmesinde ; yapılandırmacı öğrenme modelini destekleyen çoklu zeka, öğrenci merkezli öğrenme, beceri temelli öğrenme gibi yaklaşımlar dikkate alınmıştır.

Bu öğretim programı İslam dini ve diğer dinleri betimleyici yaklaşımla öğretime konu etmeyi amaçlamıştır. İslam dini , Kur ‘an ve sünnetin ortaya koyduğu temel ilkeler çerçevesinde esas alınmıştır. MEB müfredatı doğrultusun da 4. Sınıftan 8.Sınıfa kadar haftada iki ders saati Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi yapılmaktadır. Program dahilinde LGS hazırlık çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. Gerek duyulduğunda konu tekrar ve etüt çalışmaları da yapılmaktadır.

İLETİŞİM

Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. No:10, 34738 Kadıköy/İstanbul

0 216 295 25 25

bilgi@erenkoykoleji.k12.tr

HAKKIMIZDA

AKADEMİK BİRİMLER

ATATÜRK KÖŞESİ