Yükleniyor...

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Matematik… İlk duyduğumuzda yalnızca okullarda okutulan bir dersmiş gibi gelir kulağımıza…

Oysa matematik doğanın dilidir. Matematik, düşüncelerimizi açık ve kesin olarak belirtebilme, bağımsız ve özgün düşünebilme, problem değil çözüm odaklı olma, olaylara farklı açılardan bakabilme ve daha bunlar gibi birçok özelliği bizlere kazandırarak yalnızca eğitim hayatımızda değil günlük yaşantımızda da oldukça önemli bir
yere sahiptir.

Erenköy Koleji matematik öğretmenleri olarak bizlerin de öncelikli hedefi öğrencilerimize matematiğin bir dersten çok daha fazlası olduğunu öğretebilmek, hissettirebilmektir. Tam öğrenme modelini esas alan eğitim felsefemizin en temel hedefi ise öğrencilerimize her sınıf düzeyinde matematik okuryazarlığını kazandırarak matematiksel ve analitik düşünme becerisinin gelişmesini sağlamaktır. Bunun yanında matematik zümresi olarak bir diğer amacımız ise öğrencilerimize düşüncenin ve mantığın temeli olan matematiği tüm disiplinler arasında bir köprü olarak kullanabileceklerini göstermektir.

Öğretmenlerin derslerde uyguladıkları yöntem ve teknikler, öğrencilere olan yaklaşımları öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Bu sebep ile bireysel farklılıklara değer veren, öğrencilerine güven veren ve dersini sevdiren, onlara rol model olan, yeniliklere açık ve öğretme heyecanını hiç kaybetmeyen coşkulu öğretmenler olmak için elimizden geleni yapmaktayız.

Matematik öğretimimizi gerçekleştirirken öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak birçok alternatif öğretim yöntemi kullanmaktayız. Sınıf mevcudumuzun oldukça az ve ders saatimizin standartların üzerinde olmasının verdiği avantajları fırsata çevirerek, konularımıza daha fazla zaman ayırarak derslerimizi interaktif bir şekilde işleyebileceğimiz eğlenceli aktivitelere dönüştürüyor ve öğrencilerimize sık sık tekrar yapabilme, bol soru çözebilme imkanı sağlayabiliyoruz. Derslerimizi öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek, mantık ve muhakeme becerilerini destekleyecek şekilde planlıyoruz. Derslerimizi işlerken düz anlatım, soru-cevap, problem çözme, grupla çalışma, tartışma, bilgisayar destekli eğitim, benzetim, proje ve buluş yoluyla öğrenme metotlarını uyguluyoruz. MEB kitaplarının yanı sıra birçok farklı kaynak takviyesinde bulunuyor ve öğrencilerimizin farklı soru içeriklerini inceleyebilmesi konusunda hassas davranıyoruz. Öğrencilerimizin matematik dersine aktif katılmasının önündeki tüm engelleri kaldırarak ders içerisinde veya ders dışında öğrencilerimize yardımcı olmak adına elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. LGS’ye yönelik çalışmalarımızı yürütürken ise öncelikle öğrencilerimize verdikleri emeklerin asla bir sınav ile ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu aşılayarak motivasyonun çalışmamızı olumlu yönde etkileyecek en büyük etken olduğunu hatırlatıyoruz. Özverili ve disiplinli çalışma tempomuz sayesinde konularımızı sınavdan üç ay öncesinde tamamlıyoruz. Sonrasında ise sık sık konu tekrarı ve bol soru çözümü yaparak oldukça yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Her sınıf düzeyinde Matematik eğitiminin ölçme ve değerlendirme sürecini ise çoktan seçmeli ve açık uçlu sınavlar, süreç değerlendirme sınavları, deneme sınavları ile her ünitenin sonunda yapılan quizler aracılığıyla gerçekleştiriyoruz.

Bunlara ek olarak öğrencilerimizin analitik düşünme ve mantık-muhakeme becerilerini geliştirmek amacıyla öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan zeka oyunları materyallerini dünya çapında kullanılan “mangala, tangram, sudoku” gibi birçok eğitsel oyunla destekleyerek oluşturduğumuz müfredat dışı aktiviteleri ise Matematik Kulübü’müz çatısı altında sürdürüyoruz.

Matematiği yapamadığınızı düşündüğünüz anlar illa ki olacaktır çünkü inanın bizlerin de oldu, ama vazgeçmedik. Çünkü biliyoruz ki Cahit Arf’ın da dediği gibi, “Matematikte zekâdan önce sabır gelir.”

Siz de vazgeçmeyin!

İLETİŞİM

Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. No:10, 34738 Kadıköy/İstanbul

0 216 295 25 25

bilgi@erenkoykoleji.k12.tr

HAKKIMIZDA

AKADEMİK BİRİMLER

ATATÜRK KÖŞESİ