Yükleniyor...

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

ANAOKULU YABANCI DİL EĞİTİMİ

Erenköy Kolejinde öğrencilerimizin bir dünya dili olan İngilizceyi zevkli bir şekilde ve doğru yöntemleri kullanarak öğrenmelerini amaçlamaktayız. Dil öğrenme sürecini eğlenceli ve yaratıcı bir hale getirmek, modern yöntem, teknik ve yaklaşımlarla mümkündür. Uygulanan İngilizce eğitimi SL (Structured Language), CLIL (Content and Language Integrated Learning), ST (Story Telling) programları baz alınarak gerçekleştirilmektedir.

Okul öncesi dil öğretimi oyun, şarkı, kukla gösterileri, video, rol alma – canlandırma , hikaye anlatımı gibi yöntemler ve araçlar kullanılarak yapılmaktadır.

Amacımız yabancı dil eğitimi ile kendi ana dilleri dışında, başka dillerin de var olduğuna dair farkındalıklarını geliştirmek, öğrencilerin İngilizce dinleme ve konuşma yetilerini oluşturmak, sınıf içi etkinliklerde İngilizceyi kullanmalarını ve sözlü İngilizce yönergelere karşılık vermelerini ayrıca yaşam boyu sürecek eğlenceli bir eğitimin temelini, her şeyden önce sevgi ile atmalarını sağlamaktır.

İLKÖĞRETİM YABANCI DİL EĞİTİMİ

İNGİLİZCE
Yabancı diller bölümümüzün amacı, öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern eğitim metodlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmaktır.

Çocuklarımız ilköğretim okuluna başladıkları ilk iki yıl içerisinde sınıf sistemi ile İngilizce öğrenirler. Üçüncü sınıfa geldiklerinde, gerekli görülür ise;

1. Öğrenim hızları
2. Yaş grupları
3. İngilizce hazır oluş düzeyleri dikkate alınarak kurlara ayrılırlar. Kurlara ayrılan öğrenciler İngilizce derslerini bulundukları gruplarda alırlar. İngilizce seviyelerine göre hazırlanan programları ait oldukları grup ile sürdürürler.

Ülkemizde “kur sistemi” ile İngilizce dil eğitimi bazı okullar için yeni bir kavram olmakla birlikte, tüm dünyada bu sistem uygulanmaktadır.

Özel Erenköy Koleji olarak “kur sistemi ile dil eğitimi”ne bir yenilik getirmedik, bütün dünyada uygulanan bir sistemi okulumuza taşıdık. Öğrencilerimizin farklı bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak İngilizce dil eğitimi verme şansını yakaladığımız bu sistem ile, öğrencilerimiz kendilerine verilen eğitimden en üst düzeyde yarar sağlamaktadırlar.

Derslerimizde öğrenci merkezli farklı öğrenme stillerine ve ortak Avrupa dil kriterlerine (CEFR) uygun, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenler (ELT) ve anadili İngilizce olanlar için (Non-ELT) hazırlanmış olan çok çeşitli materyaller kullanmaktayız.

İlkokul 4. Sınıfın sonunda öğrencilerimizde hedeflenen dil seviyesi A2 olarak belirlenmiştir. Bu seviyeye ulaşan bir öğrenci, dilin konuşulduğu ülkede bulunduğunda iletişim sorunu yaşamadan yeme, içme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını kolaylıkla halledebilir. Geçmiş, şimdi ve gelecek hakkında, (native speaker) yabancı biri ile iletişime geçebilir, kendisi, ailesi ve yaşam tarzı hakkında bilgi verebilir, restoranda siparişini verebilir, alışveriş yapabilir, seviyesine uygun hazırlanmış metin ve haberleri takip ederek ana fikri hakkında detay paylaşabilir.

Öğrenciler ayrıca, okuma çalışmaları yoluyla kendilerine okuma stratejileri ve becerileri kazandıran bir okuma programı aracılığıyla okuma sevgisi geliştirirler. İngilizce programı öğrencilerde dilde akıcılık geliştirmelerinin yanı sıra, aynı zamanda onlara yaşam boyu sürecek yabancı dil öğrenme sevgisi aşılamayı ve uluslararası bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar.

Öğrencilerin farklı öğrenme tarzlarına cevap vermek amacıyla çeşitli öğretim yöntemleri kullanılır. Bunlardan bir kısmı; dil yapılarını ve kurallarını, kavramları, fikirleri incelemek amacıyla hikaye kitapları kullanımı, metin çalışmaları yoluyla yazma becerilerinin geliştirilmesi, çeşitli teknolojilerin kullanılması, drama, rol yapma, canlandırmalar, anket ve röportajlar gibi iletişimsel aktivitelerdir.

Her yıl okullar açılmadan önce oryantasyon kursları düzenlenir. Bu kurslar eski ya da yeni her öğrenciye açıktır.

Erenköy İlköğretim Okulunda ‘The University of Cambridge Local Examinations’ uygulamaları yapılmaktadır. Bu sınavlara katılmaktaki amacımız, eğitimini verdiğimiz İngilizce düzeyini uluslararası geçerliliği olan ‘The University of Cambridge’ sınavları ile test etmektir. İlköğretim okulu 3. ve 4. sınıflarda ‘MOVERS’ düzeyi ile başlayan çalışmalar 5. sınıfta ‘FLYERS’, 6. Sınıfta ‘KET’, 7. Sınıfta ‘PET’ ve 8. Sınıfta ‘FCE’ düzeyi ile tamamlanmaktadır. Okul politikası olarak bütün öğrencilerimizi bu sınavlara girmeleri için teşvik ediyoruz.

Okulumuzdaki yabancı dil eğitimi, dilin kullanımını öncellemektedir. Bu nedenle dilin kullanımına yönelik aktiviteler eğitimin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Yabancı dillerin hakim olduğu bir öğrenme ortamının bulunduğu okulumuzda, öğrenciler yabancı dilleri sadece zorunlu bir ders olarak öğrenmez. Bir iletişim aracı olarak günlük hayatın her alanında kullanır.

ALMANCA
Almanca dersimiz, Avrupa ortak dil kriterleri çerçeve programına uygun planlanan ünitelerden oluşturulmuştur. Düzenlenen etkinliklerle, öğrencilerin derse etkin katılarak dinleme, konuşma, okuma, yazma alanlarındaki dil becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

Öğrencilerimizin en iyi malzeme ile eğitim alması için yurt içi ve dışı materyallerin temini yoluna gidilmektedir. Dil öğretiminde ders içinde ve dışında kullanılacak materyallerin, son teknolojilere uygun olması önemli bir noktadır. Bu materyellerin seçimi sürecinde kapsamlı ve titiz çalışmalar yapılmaktadır.

İLETİŞİM

Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. No:10, 34738 Kadıköy/İstanbul

0 216 295 25 25

bilgi@erenkoykoleji.k12.tr

HAKKIMIZDA

AKADEMİK BİRİMLER

ATATÜRK KÖŞESİ