Yükleniyor...

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Tüm bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın temel amaçları şunlardır:

1. Biyoloji, fizik, kimya, yer, gök ve çevre bilimleri, sağlık ve doğal afetler hakkında temel bilgiler kazandırmak,
2. Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerilerini ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek,
3. Bilimin toplumu ve teknolojiyi, toplum ve teknolojinin de bilimi nasıl etkilediğine ilişkin farkındalık geliştirmek,
4. Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark etmek ve toplum, ekonomi, doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek,
5. Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci geliştirmek,
6. Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,
7. Bilim insanlarının bilimsel bilgiyi nasıl oluşturduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,
8. Bilimin, tüm kültürlerden bilim insanlarının ortak çabası sonucu üretildiğini anlamaya katkı sağlamak ve bilimsel çalışmaları takdir etme duygusunu geliştirmek,
9. Bilimin, teknolojinin gelişmesi, toplumsal sorunların çözümü ve doğal çevredeki ilişkilerin anlaşılmasına olan katkısını takdir etmeyi sağlamak,
10. Doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak, tutum ve ilgi geliştirmek,
11. Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirmek ve uygulamaya katkı sağlamak,
12. Sosyo-bilimsel konuları kullanarak bilimsel düşünme alışkanlıklarını geliştirmek.

Fen bilimleri derslerinde insanı ve eğitimi öncelleyen çağdaş ve modern bir eğitim anlayışı gütmekteyiz. Bu anlayışla okulumuzda anaokulu sınıflarından başlayarak her yaş grubunda bilime olan ilginin artması, fen derslerinin sevdirilmesi ve geleceğin bilim okuryazarı nesillerinin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Daha küçük yaşlardaki anaokulu gruplarımızda eğlenerek ve öğrenerek yaptığımız deneylerde öğrencilerimizin içlerine bilimin tohumlarını ekiyoruz. İlköğretim 1,2,3 ve 4. sınıflarımızda akademik derslerin yanında yapılan laboratuvar derslerinde deneyerek öğrenmeleri sağlanırken yaptığımız STEM dersleri ile öğrencilerimizin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplin arasındaki ilişkileri kullanarak günlük yaşamda karşılaşacakları problemleri çözme, araştırma yapma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, buluş yapma, proje üretme gibi yetenekleri geliştirilmektedir.

Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıflarımızda birçok okulun sahip olduğundan daha fazla ders saatiyle butik sınıflarımızda öğrencilerimizin farklı öğrenme yeteneklerini göz önünde bulundurarak teknolojik alt yapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, üretken, çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Fen bilimleri derslerimizde konularımızı anlatırken soru-cevap, tartışma, gezi-gözlem ve inceleme, laboratuvar, gösteri, problem çözme, proje üretme, rol oynama (drama) gibi dersi daha eğlenceli hale getirecek yöntem ve tekniklerden de yararlanıyoruz.

Öğrencilerimizin öğretmenlerine kolayca ulaşabildiği okulumuzda fen bilimleri dersiyle ilgili ihtiyaç duydukları her alanda etütler yaparak konuların pekiştirilmesini sağlıyoruz. Akademik ve laboratuvar derslerimizin dışında ayrıca LGS için öğrencilerimizi test çözme teknikleri hakkında bilgilendiriyor ve zamanı verimli kullanma yetilerini geliştirmeleri konusunda destekliyoruz.

Yıl içinde yaptığımız “Bilim Şenliği” etkinlikleri ile bilimsel proje hazırlama süreçleri hakkında fikir edinmeleri ve geleceğin bilim insanları olma yolunda ilerlemeleri için öğrencilerimize ışık tutuyoruz.

İLETİŞİM

Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. No:10, 34738 Kadıköy/İstanbul

0 216 295 25 25

bilgi@erenkoykoleji.k12.tr

HAKKIMIZDA

AKADEMİK BİRİMLER

ATATÜRK KÖŞESİ